Players List

Name Birth Day
Hiroto Asaba01/13/2006
Shohya Amioka09/06/2003
Hyon I09/09/2002
You Ishibashi09/27/2005
Keita Inaba07/30/2004
Riku Uchiyama04/08/2004
Yamato Okada07/02/2004
Towa Kitagawa10/17/2004
Ran Kumagai11/19/2004
Shoei Tsurudome06/06/2003
Kaito Teramoto03/11/2004
Hiroaki Todoroki05/30/2003
Daichi Tominaga10/14/2004
Yuta Nakagawachi04/03/2005
Kousei Nagasawa12/06/2004
Kazuma Matsuyama04/14/2003
Shuto Minami05/11/2004
Kanta Miyauchi01/15/2005
Keisuke Miyazawa11/26/2005
Takeru Yasuda04/03/2004
Yuma Yamakawa11/02/2005