Players List

Name Birth Day
Kouta Ishida08/20/2004
Motohiro Ohkuma07/30/2003
Shun Kataoka12/14/2005
Tao Kawazoe01/20/2004
Daiki Kusunoki10/10/2003
Taiki Kubota02/23/2005
Shohya Sakaguchi04/02/2003
Hyoudai Suzumi10/09/2003
Seigo Tanaka12/08/2003
Souma Tsuji02/08/2005
Tupou Tulimafua10/25/2004
Nichika Nakayama01/09/2006
Zen Fujimura06/03/2003
Takuto Motomura08/07/2003
Ryusei Tomoya05/16/2003