Players List

Name Birth Day
Kyohei Amo09/28/2004
Ryouhei Imano11/17/2003
Yugo Oyamada08/18/2003
Hayato Sanada09/24/2003
Eito Shirai10/22/2005
Osuke Shiro12/05/2005
Hayate Shiroishi05/22/2004
Masasige Sugioka01/01/2005
Atsushi Suzuki08/14/2004
Ryosei Nakase07/17/2004
Manato Nakamori12/24/2005
Yohji Hagii09/12/2005
Ryuta Matsuda01/14/2005
You Momose07/31/2003
Kouki Mori09/13/2004
Kanata Morita05/06/2003
Yoshitaka Yazaki05/12/2004
Kento Yumira04/21/2004
Kouki Yoshida05/18/2005