Players List

Name Birth Day
Aten Ohashi01/29/2004
Keigo Onda08/03/2003
Sosuke Kasubuchi05/15/2003
Tomoki Katsuma08/13/2003
Kouta Kitamura04/29/2003
Hiroto Kuwabara04/16/2003
Yoshinori Kozuma11/29/2003
Yuki Tatsuda06/30/2003
Shuhei Tanaka09/18/2003
Zenkichiro Hayashi12/18/2004
Ren Hosono12/07/2004
Tsubasa Marui08/20/2003
Shouta Minami01/15/2004
Kenyou Murai11/12/2004
Mutsuki Yamashita07/23/2003