Players List

Name Birth Day
Masatora Ikeda06/17/2003
Tomohisa Ichikawa06/10/2004
Momotaka Kaibara06/18/2004
Nanase Kawashima11/05/2004
Tomosama Kusano02/07/2005
Kazushi Kuroki09/18/2003
Keito Shinbo04/09/2004
Souma Suzuki05/30/2003
Atsushi Takayanagi05/20/2004
Osuke Takayama12/16/2004
Kentarou Tanaka04/18/2004
Youki Tsujimura06/18/2004
Rito Fujiwara01/27/2006
Rinnosuke Mizuno06/07/2003
Seiya Mochinaga04/27/2004