Players List

Name Birth Day
Youto Ootsuru12/01/2005
Koushi Kamise04/21/2003
Soshi Kawarada06/07/2005
Tenpu Kikuchi11/25/2003
Kanta Takakura09/16/2005
Kotetsu Nakamura05/02/2003
Tomu Hasegawa01/26/2006
Rinta Hirase09/08/2003
Takumi Hirota06/25/2005
Aoi Miyashita06/08/2005
Soushin Miyamoto02/09/2004
Hiroto Mukogawa03/20/2004
Junpei Yamada02/03/2005
Haruya Yokomichi01/31/2004
Yohei Wakabayashi11/01/2004
Keita Wada06/10/2004