Players List

Name Birth Day
Taisuke Abe05/25/2003
Taisei Ito10/14/2003
So Katagiri03/07/2004
Haruto Kyouta02/08/2005
Takujin Kojima11/11/2004
Kenta Sakai10/25/2005
Aisei Sakurai10/09/2004
Jakib Lawrence Jamesleaf03/26/2004
Taiyoh Suzuki04/19/2003
So Sekita04/09/2003
Koutarou Chiku07/28/2004
Masato Tomita04/30/2005
Youdai Nakajima03/28/2006
Haruto Hoshi11/09/2005
Gaku Hoshino11/05/2004
Riku Maeda04/19/2005
Yuya Matsuoka07/21/2005
Yohei Watanabe04/16/2003