Players List

Name Birth Day
Dan Iinuma08/02/2004
Eisuke Iwama11/28/2003
Toshitaka Okuyama10/08/2003
Takeru Kuwabara05/31/2004
Tenma Gotou10/15/2003
Shouto Tooyama06/23/2003
Eita Nakamura10/17/2004
Shuntaro Nozawa09/29/2003
Kyo Hajikano03/30/2005
Yoshikazu Hihara06/27/2003
Taiki Hirose09/17/2004
Shohnosuke Mitomi06/22/2003
Nanase Yamashita07/30/2003
Sota Yamane07/20/2004
Koudai Wakabayashi10/22/2003
Kaede Watanabe04/12/2004