Players List

Name Birth Day
Haruto Ikemoto08/11/2004
Kousuke Ikeyama08/24/2004
Kyosuke Unozawa09/23/2004
Yousei Ono04/21/2003
Taishi Kounoike05/23/2003
Kousei Sasaki04/02/2004
Riku Takamura04/25/2003
Yousei Tanaka08/20/2003
Daito Tanaka06/20/2005
Shibato Tani09/12/2003
Ryosuke Nishigawa05/09/2003
Eiichirou Hiratsuka06/17/2004
Jo Fujita11/14/2003
Ryo Miyashita07/28/2005
Ibuki Yamashita09/27/2003