Players List

Name Birth Day
Koushi Aoki08/19/2003
Kouki Abe03/13/2006
Kento Iioka08/12/2004
Sora Ozawa07/24/2004
Adinan Kato09/13/2004
Kota Koyanagi06/22/2005
Tomoaki Saitou09/15/2004
Yuta Sugimoto06/06/2003
Kanta Tsushima04/08/2003
Kouki Nakagawa06/22/2004
Makoto Nishimura07/08/2003
Ozen Nogami04/18/2003
Kazuki Fukayama09/23/2003
Hibiki Maejima09/13/2003
Jion Moroi01/24/2004
Shota Yoshida07/21/2004
You Yomogida09/01/2003