Players List

Name Birth Day
Kazuki Ishikawa04/03/2004
Tasuku Ito04/20/2004
Hiroto Endou10/10/2003
Takuto Okamura02/21/2005
Maturi Odagiri01/15/2004
Shouta Katoono07/18/2003
Ryusei Kida01/20/2005
Mao Shimada02/10/2004
Kokoro Suzuki09/13/2003
Hiroto Suzuki10/02/2004
Kota Takahagi08/06/2005
Ryuto Takeda10/17/2003
Ichito Murakami03/22/2004
Keisuke Yasuda10/06/2004
Suguru Yamanobe01/16/2004
Kouki Yoshida11/07/2004