Players List

Name Birth Day
Daito Aiba03/04/2004
Tsubasa Owari09/29/2003
Kousei Kanamori08/09/2004
Kouki Kurosawa11/12/2004
Youta Kojima06/16/2004
Youdai Sakuraba07/07/2003
Haruku Sakuraba12/08/2003
Takuma Sato04/13/2004
Ryo Satou01/20/2005
Takuto Sato07/12/2004
Ryusei Shibata03/08/2004
Seiya Sugo07/12/2004
Sota Suzuki11/12/2004
Shuya Takahashi08/24/2004
Daiki Naraoka08/19/2003
Kentarou Furuya04/08/2003
Keiji Miura02/24/2005