Players List

Name Birth Day
Kazuki Ito09/08/2003
Terutaka Uchida03/15/2005
Iori Ookata04/03/2005
Fuzuki Kawai10/11/2003
Hiroki Gunji10/01/2003
Shohtaro Koga10/09/2004
Ryutarou Kozawa05/05/2004
Sonatane Kolo03/18/2005
Mahiro Jin05/20/2004
Tojiro Nakamura01/19/2006
Jin Nakayama09/25/2003
Ryusei Nanao04/19/2003
Saia Filimone07/06/2004
Taiki Machii09/07/2004
Kouki Mounai09/23/2004