Players List

Name Birth Day
Ysutomo Annou03/25/1985
Okamoto Shingo10/11/1990
Kanazawa Takenori01/02/1994
Akinori Kawashima12/31/1989
Masayuki Takahashi06/23/1985
Taisei Uchibayashi12/29/1995
Sakashita Takuya12/16/1986
Okauchi Yoshinari02/20/1989
Touyama Yuusuke04/02/1984
Binishiusu Morita02/27/1991
Takuya Yamaguchi03/12/1991
Genki Yamashita05/14/1990
Jin Kimura08/24/1994
Takumi Satou10/04/1988
Taira Raita12/03/1985
Masubuchi Masahiro09/22/1994
Yoshida Kouhei10/22/1996
Kanagaki Toshiya10/02/1996
Fumiyoshi Suzuki03/15/1984
Toshiki Tomatsu09/14/1994
Kentarou Tukada11/09/1999
Kouki Nakamoto04/11/1992
Faeamani Opeti02/08/1989
Keiji Asano07/20/1978
Ojima Akira08/18/1996
Hirosuke Tyaki01/25/1994
Yuuji Miyamae07/28/1990
Hikaru Kogure01/18/1987
Masanari Suzuki08/27/1990
Torigosuto Kevin07/30/1992
Kyousuke Miwa07/17/1991
Tsuyoshi Arima10/07/1985
Yuuki Ogasawara10/03/1993
Osamu Shimada10/13/1985