Players List

Name Birth Day
Hikaru Ishizawa05/12/1991
Harutomo Kodera09/17/1998
Nobuhisa Takahashi09/02/1998
Gun Tajima08/19/1999
Takuya Tsushida01/03/1996
Shota Hirono12/10/1993
Ken Mizuno05/01/1995
Tomoki Yamaguchi09/28/1994
Yusuke Yamada03/11/1998
Hyosuke Watanabe08/01/1995
Yuta Isobe02/27/1995
Kei Sato01/27/1997
Tomoki Minami10/23/1993
Hiroki Murakawa01/19/1992
Tomoya Watanabe05/07/1989
Seung Gi Sohn05/10/1995
Taleni Seu12/26/1993
Tom Murday04/27/1989
Taishi Nakamura09/05/1995
Toshiki Fujii04/03/1992
RyungSeng Kim05/22/1998
Ryosei Kohara10/05/1993
Michael Curry03/02/1994
Shoichi Yura11/07/1996
Robert Kruger04/28/1988
Talifolofola Tangipa05/21/1996
Sosiceni Tokoqio02/01/1993
Keisuke Ishida08/14/1996
Ryoya Shimohira11/29/1990
Takumi Sue03/08/1998
Keita Fujiwara06/27/1994
Yasunori Katagiri01/05/1992
Akihiro Shimizu02/18/1995
Tusi Pisi06/18/1982
Freddie Burns05/13/1990
Naoto Kubo11/22/1996
Takashi Toyomae04/21/1987
Go Nakano12/09/1996
Kento Matsui10/02/1991
Lisala Siosifa02/02/1994
Shin Ohashi11/07/1991
Wataru Kawai06/30/1987
Hiroaki Saito02/05/1999
Katsuyuki Sakai09/07/1988
Hitoshi Matsumoto09/29/1993
Yudai Yamamoto05/26/1997
Levi Aumua10/09/1994
Yuki Omichi07/30/1994
Josua Kerevi06/18/1992
Takumi Suzuki09/02/1998
Toshiaki Tatsumi09/13/1997