Players List

Name Birth Day
Kazuki Kanazawa11/20/1997
Yuto Sato09/21/1992
Daiki Shimura09/06/1995
Ryo Jinnohara10/30/1994
Takatoshi Sugawara03/13/1987
Kouta Takahashi03/27/1997
Pekahou Cowan06/02/1986
Fumiya Mato04/06/1994
Haruyoshi Miyake03/30/1992
Teppei Akiyama06/22/1991
Daiki Andou09/20/1993
Kunpei Oonishi04/26/1996
Jun Takeuchi05/07/1989
Naomichi Tatekawa10/31/1988
Riki Tanaka10/18/1998
Yuya Furuta12/20/1995
Ryoto Yamakawa11/20/1996
Takurou Ogawa09/11/1995
Minato Gotou06/30/1997
Ryota Sakino02/05/1990
Joshua Bekhuis04/26/1986
Koudai Takahashi05/09/1998
Eiri Nakada11/16/1988
Tye Nash05/17/1996
Suguru Hidaka02/15/1990
Hiroto Watanabe09/21/1994
Taiyo Ando08/22/1987
Kouki Sato07/22/1995
Ryo Satou06/06/1997
Ginjiro Hase08/04/1998
Haruki Matsudo01/06/1996
Kento Yasunaga12/28/1993
Yuutaro Shirako01/10/1993
Wataru Niimoto09/19/1992
Jano Venter01/08/1994
Lepuha Latuila01/19/1985
Reijiro Usui09/06/1998
Taishi Sakurai02/28/1994
Tomohiro Sakurai06/18/1987
Yoshiki Shigeno10/09/1992
Shuto Takashima10/27/1994
Kenji Harada10/29/1997
Shingo Asami04/02/1993
Taku Inoue06/12/1997
Garth April07/16/1991
Masashi Fujitaka08/27/1997
Masaya Yamada07/03/1998
Luke McAlister08/28/1983
Daichi Ito04/10/1995
Shuhei Sasaki05/04/1994
Kazuyoshi Takayama10/25/1995
Nicolas Kraska06/17/1989
Eiya Miyazaki06/05/1996
Takahiro Morikawa08/08/1994
Takuya Kanemura09/13/1995
JohnBen Kotze01/24/1993
Dick Wilson09/02/1996
Ryota Noda09/15/1996
Ryouji Nonaka12/03/1997
Usa Baleilautoka06/27/1996
Filimoni Waqainabete08/30/1996
Keisuke Masuda05/02/1988
Toru Morita01/10/1995
Tatsuhiro Ozaki08/13/1995
Tooru Kanazawa12/26/1995
Tadanobu Ko09/13/1980
Naoki Moriya04/07/1991
Coenraad VanWyk01/08/1988