Players List

Name Birth Day
Kabuto Anoku04/19/1993
Ryutaro Ueda06/27/1990
Ken Saito08/22/1996
Rui Sannomiya08/16/1994
Woo Sung Shin01/18/1997
Shotaro Hirai04/03/1995
Leilua Murphy12/02/1988
Anaru Rangi10/19/1988
Sekonaia Pole04/02/1995
Ryuji Fujimura10/03/1998
Ryo Miura11/17/1990
Tatsuya Yamaguchi06/18/1996
Ryong Ji Kim08/26/1994
Daiki Sato04/15/1995
Sam Jeffries05/20/1992
syuhei takeuchi12/09/1997
Shingo Nakashima12/06/1992
Shoma Makinouchi11/05/1994
Hiroyuki Mezaki08/04/1993
Louis Conradie06/11/1996
Willem Britz08/31/1988
Shokei Kin10/03/1991
Daisuke Kurihara03/17/1990
Tomoki Saita01/25/1996
Masataka Tsuruya10/18/1990
Kento Matsumoto07/11/1998
Gill Liam06/08/1992
Kazuki Ban09/22/1997
Kosuke Yamashita07/07/1988
Greig Laidlaw10/12/1985
Hayato Nishibashi10/12/1990
Hayato Mitsui06/06/1992
Atsushi Yumoto05/02/1994
Kohei Kire06/25/1995
Christian Lealiifano09/02/1987
Paraone Piri08/02/1996
Fletcher Smith03/01/1995
Shotaro Matsuo10/19/1996
Kai Ishii08/04/1993
Yuki Ishii02/27/1996
Masayasu Oshiba04/05/1994
Tasuku Koizumi04/19/1989
Yongheung Chang11/12/1993
Ryo Tsuruda12/08/1988
Akihito Yamada07/26/1985
Yuki Ikeda05/21/1995
Takuya Ishibashi08/19/1992
Shane Gates09/27/1992
Harunori Tsuruya10/18/1990
Michael Toloke05/15/1990
Henry Brackin07/31/1988
Taiji Hongo09/15/1997
Taiga Ishida10/01/1997
Kazushi Hano06/21/1991
Doga Maeda11/30/1996
Takuhei Yasuda05/20/1996
Sylvian Mahuza07/29/1993
Jimmy Tupou08/08/1992