Players List

Name Birth Day
Saki Kotake07/01/2002
Kana Segawa05/16/2004
Yuki Seki11/26/2002
Kanon Toba01/08/2005
Kana Nakatake03/02/2003
Kanon Nakayama08/01/2003
Nanoha Nisiyama01/14/2004
Sakurako Hatada05/08/2003
Runa Hoshino11/24/2003
Kana Yasunaga02/07/2003
Ayaka Yamamoto06/05/2002
Nono Yokoyama08/02/2004