Players List

Name Birth Day
Yukino Kamura04/02/2002
Jura Kawakami07/16/2003
Ayaka Sakanakura01/16/2003
Rena Sato12/31/2002
Yumeka Takahashi08/27/2002
Miu Narita12/03/2003
Anna Niitsuma04/03/2003
Kana Nemoto06/05/2002
Yako Hirai08/10/2003
Fuu Machii05/07/2003
Misato Miyajima09/29/2003
Riko Ymane06/04/2002