Players List

Name Birth Day
Yui Kawasaki07/19/2002
Moyu Kawano01/14/2003
Airu Kawano01/29/2004
Chisato Kimura08/03/2002
Airi Kotani09/17/2004
Fuka Terabaru07/23/2003
Meari Nasu10/18/2002
Hikaru Hattori02/05/2003
Nanami Matsuda09/04/2003
Misaki Mori03/17/2004
Mei Yoshimoto09/18/2002
Rio Yoneda07/20/2003