Players List

Name Birth Day
Mizuki Asada10/20/2002
Suzuha Okamoto05/22/2002
Maho Okuda10/09/2002
Riko Kitamura02/18/2003
Tamasa Koike07/26/2002
Michiyo Suda02/25/2003
Otoha Sonomura07/07/2003
Hiroi Nagase06/03/2002
Ramu Fujii09/30/2002
Ena Murakami09/30/2002
Saya Murakami01/13/2003
Noeru Yasui08/08/2002