Players List

Name Birth Day
Shio Ishikawa08/11/2003
Masaki Ueki04/11/2002
Haruna Otomo04/30/2003
Sakurako Korai04/09/2003
Ikoi Shinohara04/04/2002
Mei Teraya05/30/2003
Suzuka Nakashima06/19/2002
Arisa Nishi05/29/2004
Aoi Nomoto05/19/2002
Mashiro Fukuda05/06/2004
Yurika Matsuzawa09/29/2003
Misaki Matsumura03/06/2005
Sakurako Yazaki01/19/2004