Players List

Name Birth Day
Rinka Kitano09/01/2003
Rie Kitamura10/27/2004
Kurumi Koike12/27/2003
Kokomi Goto04/08/2004
Hiyori Sakano12/02/2004
Koharu Seo11/02/2003
Niko Chujyo03/09/2005
Kaho Nishi08/10/2004
Mao Nishi04/02/2002
Miru Furukawa09/28/2002
Hina Hoshi08/29/2002
Misaki Hoshiya05/14/2003