Players List

Name Birth Day
Mao Ishida09/21/2002
Shino Uehara07/21/2002
Seika Ohashi05/22/2004
Runa Kaneshima08/21/2002
Nao Kitaoka12/22/2002
Risa Shimomura06/03/2002
Misaki Tatsumi06/29/2002
Ayano Nakanishi12/31/2002
Ami Yoshiyama06/25/2002
Himena Yonemura01/29/2003
ROY REBECCA MUTSUMI08/08/2002
Hina Watanabe08/02/2002