Players List

Name Birth Day
Koizumi Daigo09/13/2000
Teduka Shunta09/02/1999
Koumoto Leu01/09/2002
Oodoko Seiji06/11/2001
Shibuta Daiki08/27/2001
Oodoko Shinji09/17/1999
Kurokawa Sho05/26/2000
Itagaki Souryu02/09/2001
Yanagimura You10/23/1999
Oomori Genki02/21/2000
Fujita Masaki02/13/2002
Shimadu Youto12/17/2001
Fujita Katsuya02/13/2002
Uemura Takuma01/21/2000
Asakusa Souya11/17/2003
Ichihara So09/16/2002
Ookushi Ren07/15/2002
Katsuma Hiroaki09/21/2001
Kawahigashi Takuma05/09/2002
Koumoto Rikuu09/18/2003
Tsuchida Kouta05/23/2003
Nishizono Naoteru07/05/2001
Mukai Yasuhiro06/17/2000
Muramoto Koujirou04/11/2000
Yamanaka Yohji02/07/2004