Players List

Name Birth Day
Kenji Igarashi09/18/1990
Masatsuna Ota01/29/2001
Yusaku Kamigaito12/08/1984
Yuta Jufuku12/04/2000
Kohei Mitsumoto09/07/1993
Naohiro Murata10/08/1974
Makoto Yonezawa12/14/1983
Uekita Daisuke01/04/1996
Taichi Ogasawara05/15/1984
Nishi Yuuki04/29/1996
Kentaromoriuchi11/21/1991
Syunyamamura08/24/1993
Ryousuke Aoki08/31/1984
Hidenori Ienaga07/16/1985
Akihiro Kawahira05/06/1988
Hiroki Kimura02/20/1992
Fumiya Hirose12/07/1995
Shotaro Shimizu11/26/1990
Dai Takahashi05/20/1984
Hideki Nishimura01/04/1974
Yusuke Hamanaka04/27/1997
Hiroki Tanaka07/25/1989
Akimasa Ishibashi03/21/1979
Makoto Ise03/24/1984
Kenji Oda11/03/1995
Takenaka Taichi12/25/1995
Masanori Hirao04/24/1978
Koki Hirano12/11/1992
Hidetoshi Yuya10/18/1996
Kouji Wada04/14/1985
Keisuke Sakamoto11/06/1990
Atsushi Terashima10/25/1991
Hidetaka Yamada05/21/1995
Kenta Akari11/03/1995
Masashi Ouchi02/18/1987
Shinichiro Kase07/04/1986
Yuutaro Kanda08/13/1994
Kenta Kiso09/17/1992
Syuuhei Koube12/24/1995
Noriyuki Hatajeyama12/06/1980
Sora Oshida07/31/1996
Daisuke Koyama02/17/1992
Syunnsuke Satou05/14/1984
Kennji Miyamoto11/28/1987
Takashi Aoki10/01/1985
Ryutaro Shimizu05/31/1996
NoHo01/01/1930