Players List

Name Birth Day
Fumiya Abe10/05/1998
Ryugo Umemura06/09/1999
Kai Okabe12/16/1996
Ryo Shimizu10/09/1997
Tomoaki Shoji11/14/1997
Ryusuke Nakabayashi09/16/1998
Yusuke Yaginuma01/28/1998
Yuta Watanabe04/30/1998
Shohei Otomo10/29/1999
Ryouhei Takeya11/26/1998
Rikuto Tada09/02/1997
Shotaro Fukaume04/11/1996
Syuhei Kasuo04/15/1997
Atsuhiro Kataoka01/02/1999
Yusuke Kawakami11/13/1996
Takuya Sakai12/10/1998
Syutaro Sato11/26/1998
Shuhei Fujita12/01/2000
Haruo Ogawa09/09/1998
Hiro Kimuara06/19/1999
Tomoharu Saito02/14/1999
Atsushi Saotome07/06/1997
Kazuki Nakamura06/09/1997
Yoshinori Miyamoto09/01/1996
Tatsuya Yamada01/11/1998
Tomorou Shibuya09/29/1998
Taisei Yositome05/25/1998
Yuto Adachi02/03/1998
Hayate Ito08/16/1998
Hiroka Onda03/03/2000
Shu Kitajima06/01/1998
Ryo Fukayama06/02/1998
Yusuke Kawata04/30/1999
Takayuki Shibata04/10/2000
Kazutaka Takizawa05/25/1997
Keigo Yagi03/06/2000
Atsushi Izumi07/30/1998
Yugo Goto04/12/1998
Yoshiki Shintani11/04/1997
Shusuke Hattori07/28/1997
Shohei Hotta03/02/2000
Ryoki Moritake03/23/2001
Shun Ishii07/19/2000
Keigo Kondo08/25/1997
Kodai Tabuchi01/28/1997
Daichi Matsumoto09/26/2000
Taro Yamanashi03/19/1999
Tomoya Kawai01/14/1998
Yuta Nakanishi02/29/2000
Shion Nanami06/17/1998