Players List

Name Birth Day
HIROTAKA IDERA08/25/2001
SOUMA INAO02/10/2002
NAIKI KAMO07/14/2002
KENSHIROU SAKAMOTO02/14/2002
SHOGO TAKAKI12/16/2001
YOHSUKE TAKEI09/03/2001
REO TERAI09/26/2001
ITSUSEI NISHI01/21/2002
MAHIRO HORIGUCHI07/05/2001
GAKUTO MINAKAMI10/02/2001
SHUN MIYAMORI04/14/2002
MUSASHI MURAKAMI11/01/2001
TATSUYA MURAKAMI11/15/2001
REN MOCHIZAKI04/15/2001
GAKU YAMADA08/21/2002