Players List

Name Birth Day
CHIHIRO IWAMOTO03/30/2004
TENMA OHKUBO03/14/2002
NATSUKI OKANO08/26/2002
KOHZABUROU KATAYAMA09/11/2001
TAIYOH SAKAUE09/25/2000
HIROTAKA TAMAI05/14/2003
SHOHEI TOKURA06/27/2001
SEIYA NAKAI11/20/2002
SHUMA MATSUOKA03/27/2003
YAMATO MITANI12/24/2002
SOUMA MIYOSHI04/04/2002
SHUNICHI MORI02/27/2002
KENTO YAMAMOTO11/15/2002
JINTA YOSHIKAWA11/18/2002
MASATO WATANABE02/08/2003