Players List

Name Birth Day
RYUNOSUKE IDESUNA08/25/2001
YOUKI KINNZOU01/08/2002
KAZUKI KINNZOU06/10/2001
SHINNOSUKE KUBA05/08/2001
HARUKI SUNAGAWA07/12/2002
YOUTO TABEI02/11/2003
YOSHIFUMI NAKAMA01/06/2004
KAISHIROU NAKAMOTO12/18/2002
KOUYA NAGO11/27/2002
RAIKI NISHIYAMA11/15/2002
MIRAI HASHIMOTO08/07/2001
KOUTAROU HORIE08/13/2003
ITSUKI MAKIYA06/27/2002
NAOYUKI MATSUDA11/16/2002
TAIGA YAFUSO12/30/2001