Players List

Name Birth Day
MANATO ITIBA10/16/2001
SEIKI OKAMOTO05/20/2001
TAKESHI KIHARA12/12/2001
HARUYA SAKONDA03/03/2002
DAITO SHIMIZU04/10/2002
RYO TANAKA06/29/2001
RYOUTO TOMITA12/20/2001
KEISHI NAKATSUKA09/17/2001
YUYATO NISHIOKA06/20/2001
YOUSEI HYOUDOU07/14/2002
TAKAYA HORIGUCHI11/02/2002
DAIKI MISHIMA10/24/2001
SEIYA MICHISITA12/08/2002
KAZUMA MURAMATSU01/08/2002
YOUYA YAMAMOTO11/17/2001