Players List

Name Birth Day
SHUJI KANAUCHI06/27/2003
YOUKI KIKUCHI04/20/2003
SHO KUDOU09/14/2001
YOUSUKE KONNO01/09/2002
KOUTO SAKURAI06/04/2003
YOUTAROU SHITARA10/22/2001
AZUTO SUZUKI03/17/2003
SHITARO TANAKA03/22/2002
KANATA NAGAOKA11/09/2001
RYOHTA NIIZEKI02/18/2002
TAKUMI MATSUDA12/18/2002
RIKIYA YARIMIZU12/15/2003
TOKIYA YARIMIZU04/30/2002
HIKARU YOKOO01/13/2003
Ibuki Yoshida04/01/2003
KYOUSUKE YONETA08/12/2003