Players List

Name Birth Day
SHINGO AIDA04/26/2001
KAZUKI AOYAMA06/30/2003
ALEX WESTBUL06/05/2002
MIROKU IIJIMA09/26/2002
TOMOYA INOUE06/26/2001
ZYUNPEI IMAI10/19/2001
EISHIN URASE06/05/2001
YOUKI OOKOSHI10/11/2001
TAICHI OOTA04/03/2001
KOHHEI OOTA01/10/2003
NAOKI KATSUYA12/20/2002
KEITO KAWAJIRI04/29/2002
Keisuke Shimada06/30/2002
YOUTAROH TAKAHASHI11/18/2003
KOHTA HATSUTORI06/30/2002
Takeru Hirose06/26/2002
TOKIO FUJII07/11/2001