Players List

Name Birth Day
KAIKI ITO08/30/2001
HIROTO OONISHI02/14/2003
KAZUTOMO OKUYAMA04/26/2001
KAZUKI OMATA06/02/2002
TAIGA KAJIWARA09/03/2001
tomohiro katsumata01/01/2002
DAISHI KOJIMA06/26/2001
YOUMA SAKAMOTO04/30/2002
HINATA SASAMOTO04/10/2001
KAITO ZYOHNOUCHI02/14/2002
DAIKI SORITA01/12/2003
TOKIYA TANAKA08/07/2002
KOHYOH NAKAMURA07/07/2002
HIBIKI NISHIKAWA12/10/2002
YOSHIKAZU HIHARA06/27/2003
SHOHNOSUKE MITOMI06/22/2003