Players List

Name Birth Day
SOICHIROU ITO11/30/2001
SOTA UENO05/05/2002
ITSUSA OZAWA09/19/2003
AKIHIRO OZAWA01/16/2002
YOUYA KONOSHITA08/24/2002
SAKAI RETEUTA11/04/2001
TAKETO SHIMIZU09/28/2001
SEIMU SUMIDA12/14/2001
YOUTAROU TAKAI10/02/2001
KAITO NAKAMURA07/09/2002
SENA NAGANUMA12/06/2002
SHOSEI NISHIMURA09/29/2002
RANMARU HATANO04/03/2001
SHOEI HAYAKAWA02/01/2003
KYOUSHIRO MIZUNO12/24/2001