Players List

Name Birth Day
MAKOTO ARAI11/01/2003
KEITA IHARA11/25/2001
TENSHO KUMAGAI06/11/2003
MAKOTO KUMAGAI10/01/2001
TOSHIKI KUROSAWA06/25/2001
KOUNOSUKE TANADA09/30/2001
SHOHNOSUKE TANADA11/07/2003
SHU TSUKADA11/25/2001
TSUKADAIRA KOHSEI02/14/2003
TAKAHIRO HIRATA02/05/2002
NAGI MARUYAMA05/23/2002
SHOUTA MIYASHITA01/12/2003
TOMOHIKO YAJIMA12/26/2001
TAICHI YAMAZAKI09/19/2001
KOUTAROU YOKOMAE05/30/2001