Players List

Name Birth Day
Chiemi Maeda01/18/1980
AOI UTIDA06/11/1997
Kotone Uchino12/24/1998
NANAKO TOMONOU06/02/1999
KUDOU AIKA12/03/1998
Ami Kawaguchi12/24/2000
Ayano Sakata06/05/2000
Yomeno Sakoda07/20/1999
Chinatu Shouji08/08/1999
Maya Takasao11/09/2000
Miku Tanaka08/21/2000
Kaharu Taba02/03/1999
Akane Nakagawa08/07/2000
Izumi Nakano12/26/1997
Nanase Nakamura03/01/1999
Mihori Furuta07/06/2000
Shino Morise01/11/2001