Players List

Name Birth Day
YOUKO KOUDUKI09/16/1998
Rikako Tokuda08/04/2000
Suzuno Yogai08/06/1996
KAREN YAMAJI02/27/1998
Miyu Shimora02/14/2000
MIKI FUMOTO01/10/1998
Takeda Mei12/07/2000
Erika Okada09/09/1996
Miyuki Shibuya03/18/1998
Kawasaki Reika03/01/2001
MIKU KITERA09/21/1998
Yurina Yamamoto08/20/1995
Nanimatu Sumire01/01/2000
non01/01/2000