Players List

Name Birth Day
RURIKA HARUYAMA08/24/2000
RURIKA HARUYAMA08/24/2000
Rino Gotoh09/08/1998
Suzuno Ito06/17/1998
Yuki Komo02/19/1999
Yuka Outake02/15/1998
Himawari Kusano08/18/1998
AYANO HIOKI11/08/1999
AYANO HIOKI11/08/1999
Kanna Doi10/10/2000
Kanna Doi10/10/2000
SUZU NAKANO12/15/1999
Miho Hitora11/06/2000
Miho Hitora11/06/2000
SAWA KAWAJI08/23/1999
SUZUNE TERUUCHI11/05/1998
Tamaki Maruyama12/23/2000
Tamaki Maruyama12/23/2000
Soyoka Kinoshita05/15/2000
Soyoka Kinoshita05/15/2000
Yua Horikawa01/09/2001
Yua Horikawa01/09/2001
KYOUKA WATANABE02/03/2001
KYOUKA WATANABE02/03/2001
non05/05/1980
non05/05/1980
non05/05/1980