Players List

Name Birth Day
Shoya Iino05/06/1999
Yuta Inoue11/19/1997
Kanta Ogawa11/29/1998
Tsuyoshi Kanda06/04/2000
Sinkuru Kanzo08/20/1999
Rento Tsukayama09/07/1998
Yutaro Nishimae04/28/1999
Daisuke Nishimura05/10/1997
Kosuke Fujita05/19/1997
Taketo Yoshikawa01/05/2000
Seitaro Konishi08/21/2000
Kotaro Tani01/22/1998
Daiki Nishiyama04/30/1999
Ryugo Hayashi02/10/1998
Inbum Hwang08/20/1998
Kazuma Matsuda08/22/1998
Ryojun Kawamura01/14/1998
Toshiki Kunii02/12/1998
Takuma Kurokawa12/01/1998
Omido Sarimi05/05/1997
Ryusei Taguchi08/15/2000
Tama Kapene05/03/1999
Jutaro Hirai05/27/1998
Ryuki Hoshino02/15/2001
Apisarome Bogidrau01/10/1998
Kaoru Yoshida11/16/1999
Daizo Yoshida07/28/1997
Hikaru Ishiguchi06/16/1997
Ryo Kayutsuka07/30/1997
Yamato Kimura12/28/2000
Ryo Koshitaka03/05/2001
Yusuke Sakamoto10/25/1998
Reo Sato11/29/1999
Ryo Shibata05/31/1998
Shin Toma09/20/2000
Daikichi Nasu07/25/1999
Kensuke Seki11/16/1997
Kazuki Okada11/30/2000
Kotaro Saito12/09/2000
Hayato Nibayashi04/01/1999
Yu Nomura12/13/1999
Shuhei Harada09/11/1998
Kohei Furukawa03/17/1999
Ryusuke Araki03/26/2000
Kokyo Oishi08/13/1998
Kazuma Kudo03/10/2001
Daigo Doi11/23/2000
Tomoki Makihara12/15/1997
Shogo Yanagita04/19/2000
Ayato Sonoda11/12/1999
Yushi Takai03/26/2001
Kaito Nakanishi02/26/2000
Ryoto Nakane01/20/1999
Gaku Nagao11/03/1999
Daichi Nagayama10/15/2000
Shintaro Yokose03/18/1998
Inoke Burua05/30/1999
Sune Kim08/08/2000
Yuta Sakamoto02/10/1999
Sione Rikuata06/27/1998
Takeru Nakagawa07/14/1998
Hibiki Nakazawa12/01/1998
Hiroyuki Mochida02/10/1998
Hibiki Motegi04/13/1999
Viliame Takayawa02/21/1997
Shunta Kawano08/01/1999
Kan Kitano01/25/1998
Shinji Takada10/02/1999
Kim Ki Hyun02/09/2001
Keigo Tamura01/31/1999
Shunya Tsuji05/21/1997