Players List

Name Birth Day
Takenori Oki03/20/1987
Daiki Kanemitsu02/21/1991
Tomonori KOYANAGI01/06/1992
Koshiro Shigenobu09/28/1995
Yuta Takami10/09/1991
Yoshiaki Tanaka03/02/1989
Yuichi Nakandakari03/16/1994
Tomoyuki Nagaoka05/08/1980
Yusuke Kitabayashi08/12/1995
Ryo Nagata02/28/1995
TOMOYA OTAKE04/02/1993
Sinya Kurisu05/28/1985
Hiroto Tokuda06/21/1995
JYONSONG NAMU04/27/1992
Yoshinobu Nishino06/30/1993
PHIL POTGIETER02/07/1995
YUTO YONEMOTO04/17/1989
HIROKAZU ISHIGAMI11/08/1988
Tsutomu Ota05/05/1988
Yuki Kashiwada09/23/1990
Kenya Saito04/18/1986
Tevita Koloamatangi09/07/1988
Tomoaki Nakai09/18/1981
Tomoki Ashida03/24/1995
KAI INAGAKI02/14/1994
Samuel Figg05/07/1992
Yuki Nagano01/21/1992
DAI GOTO12/27/1992
Takashi Sakuma11/14/1985
RIKUTO NAKAJIMA02/11/1996
Yuuki Mori03/16/1988
Isaac Thompson07/02/1980
Daisuke Goto04/22/1994
RYOUTAROU SAITOU12/04/1992
SAM CHRISTIE09/26/1986
Ryo Tachiki07/31/1988
Keita Miyoshi10/15/1984
Hiroto Nasu05/14/1986
RI SUPYONN08/09/1989
WAISEA LAWEBUKA04/18/1991
Ryohei Wakizaka11/14/1984
SHINNGO UEMATSU01/22/1990
Hayato Kanamaru02/28/1994
Haruki Kitajima04/16/1995
JOE KAMANA09/23/1991
SYOU TATSUKAWA10/07/1989
KEISUKE NAKAMOTO12/01/1992
Taiyo Murasawa01/10/1993
Tsubasa Kono07/03/1995
Ginjiro Sakiguchi11/25/1994
Yuma Sate11/10/1991
Jun Maeda12/23/1981