Players List

Name Birth Day
Akieda Kenta06/01/2000
Takenori Oki03/20/1987
TOMOYA OTAKE04/02/1993
Katou Koushi06/02/1996
Tomonori KOYANAGI01/06/1992
Koshiro Shigenobu09/28/1995
Yuta Takami10/09/1991
Yuichi Nakandakari03/16/1994
Tomoyuki Nagaoka05/08/1980
HIROKAZU ISHIGAMI11/08/1988
Oonishi Kumpei04/26/1996
Yusuke Kitabayashi08/12/1995
Ryo Nagata02/28/1995
Hiroto Tokuda06/21/1995
Tomoaki Nakai09/18/1981
JYONSONG NAMU04/27/1992
Yoshinobu Nishino06/30/1993
Phil Potgieter02/07/1995
KAI INAGAKI02/14/1994
Yuki Kashiwada09/23/1990
Takeda Tomohiro09/11/1996
SYOU TATSUKAWA10/07/1989
Tomoki Ashida03/24/1995
Tevita Koloamatangi09/07/1988
Richard Skelton02/24/1995
Tsubasa Kono07/03/1995
DAI GOTO12/27/1992
Takashi Sakuma11/14/1985
RIKUTO NAKAJIMA02/11/1996
Yuuki Mori03/16/1988
Daisuke Goto04/22/1994
RYOUTAROU SAITOU12/04/1992
SAM CHRISTIE09/26/1986
Oouchi Sora02/16/1997
Haruki Kitajima04/16/1995
Nakano Gou12/09/1996
Hiroto Nasu05/14/1986
Keita Miyoshi10/15/1984
Taiyo Murasawa01/10/1993
SHINNGO UEMATSU01/22/1990
Hayato Kanamaru02/28/1994
JOE KAMANA09/23/1991
RI SUPYONN08/09/1989
Ginjiro Sakiguchi11/25/1994
KEISUKE NAKAMOTO12/01/1992