Players List

Name Birth Day
Kosuke Oike08/18/1993
Shun Sasaki03/06/1989
Dongwon Shin12/12/1986
Takahiro Sugiura10/04/1983
SHUNSUKE TANI12/02/1994
Ryota Tsukada04/30/1996
Shun Terawaki03/26/1998
Paddy Ryan08/09/1988
Hencus Van Wyk03/02/1992
Shogo Murakami08/01/1996
Kota Kumamoto11/24/1988
Nozomi Kuraya04/04/1993
Yasunori Hoshimoto10/24/1989
Tatsuya Miyazaki04/10/1996
Kyungmun Wang09/12/1991
Kazuki Kato12/07/1994
Sam Chongkit03/02/1995
James Moore06/11/1993
Dallas Tatana08/27/1991
Toshihiro Nishii12/03/1990
Akinori Hirota12/08/1994
Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
Mark Abbott02/20/1990
Shohei Shitayama07/19/1991
Dan Pryor04/14/1988
Satoshi Tsuruoka07/28/1990
Yusuke Hamazato08/17/1984
Michi Kanado07/15/1992
Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
Kota Kinoshita03/08/1997
Tasuku Kinjou09/11/1992
Kohei Hamazato05/25/1988
Tatsuya Fujii03/15/2000
Raku Yamaoka09/12/1995
Santiago Gonzalez06/16/1988
Hiroshi Tashiro10/14/1987
Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
Karne Hesketh08/01/1985
Jone Macilai Tori06/27/1980
Chikara Morita10/05/1995
Binjamin Ray Yagi03/05/1988
Yuta Imamura10/31/1984
Rinto Kagawa03/18/1997
Jason Emery09/21/1993
Tim Bennetts08/01/1990
Shusaku Hamazato12/28/1985
Keito Moribayashi01/27/1995
Hiroki Yamada05/17/1996
Sooyoung Wang05/11/1993
Kyoji Takano10/25/1996