Players List

Name Birth Day
Hikaru Ishizawa05/12/1991
Nobuhisa Takahashi09/02/1998
Yusuke Nagae07/19/1985
Yuki Namioka05/03/1987
Shota Hirono12/10/1993
Ken Mizuno05/01/1995
Yusuke Yamada03/11/1998
Hyosuke Watanabe08/01/1995
Yuta Isobe02/27/1995
Tomoki Minami10/23/1993
Hiroki Murakawa01/19/1992
Tomoya Watanabe05/07/1989
Cadeyrn Neville11/09/1988
Taleni Seu12/20/1993
Taishi Nakamura09/05/1995
Yuji Hasegawa05/16/1988
Toshiki Fujii04/03/1992
Ryosei Kohara10/05/1993
Kento Takeuchi11/16/1990
Finau Phillipsearle02/15/1989
Shoichi Yura11/07/1996
Sosiceni Tokoqio02/01/1993
Keisuke Ishida08/14/1996
Ryoya Shimohira11/29/1990
Keita Fujiwara06/27/1994
Yasunori Katagiri01/05/1992
Tusi Pisi06/18/1982
Akio Watanabe01/01/1999
Naoto Kubo11/22/1996
Siosifa Lisala02/02/1994
Takashi Toyomae04/21/1987
Kento Matsui10/02/1991
Shin Ohashi11/07/1991
Wataru Kawai06/30/1987
Katsuyuki Sakai09/07/1988
Benjamin Saunders09/29/1992
Hitoshi Matsumoto09/29/1993
Vaka Joseph Wilson11/21/1980
Yuki Omichi07/30/1994
Manato Hasegawa09/07/1989
Hajime Yamashita06/14/1992
Jordan JacksonHope04/05/1996
Scott Fuglistaller04/16/1987
Takuya Takeuchi11/06/1992