Players List

Name Birth Day
Gwante Kim06/05/1992
Keiichi Tanaka10/25/1989
Yu Chinen11/18/1990
Ryota Fukamura07/23/1993
Yuma Fujino07/29/1995
Teruo Makabe05/04/1996
Masataka Mikami06/04/1988
Daigo Hashimoto01/28/1994
Kai Hirata01/25/1997
Futoshi Mori04/25/1988
Hiroki Yuhara01/21/1984
Hitoshi Ono05/06/1978
Kyosuke Kajikawa09/05/1987
Naohiro Kotaki06/13/1992
Sione Lavemai05/08/1994
Keisuke Matsuda01/06/1988
Daeyeong Yang05/02/1993
Takahiro Fujita06/17/1993
Hiroshi Yamamoto04/28/1986
Hiroki Yamamoto11/17/1992
Songchang Lee08/24/1991
Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
Michael Leitch10/07/1988
Takahiro Ogawa03/18/1991
Kohei Takahashi04/12/1996
Shuhei Ohshima09/16/1988
Hayata Nakao01/20/1995
Mike Harris07/08/1988
Jone Naikabula04/12/1994
Masaki Hamada07/13/1996
Hisayoshi Matsuoka09/01/1992
Johnny Faauli09/13/1995
Ryosuke Hayama08/15/1996
Tsuyoshi Higashiguchi01/04/1994
Keisuke Masuda05/02/1988
Taiki Matsunobu04/25/1990
Richard Kahui06/09/1985
Taiki Watanabe06/23/1987
Takehisa Usuzuki09/28/1985
Toshiki Kuwayama06/06/1996
Coenraad Van Wyk01/08/1988
Shohei Toyoshima01/09/1989