Players List

Name Birth Day
Shintaro Ishihara06/17/1990
Ryousuke Iwaihara10/06/1996
Shinnosuke Kakinaga12/19/1991
Tateo Kanai11/05/1984
Genki Sudo01/28/1994
Semise Talakai09/04/1991
Kan Nakano09/29/1997
Yukio Morikawa02/06/1993
Takuya Kitade09/14/1992
Sama Malolo02/19/1998
Shunta Nakamura02/28/1994
Kosuke Horikoshi06/02/1995
Koji Iino10/12/1994
Wataru Kobayashi03/22/1994
Joe Wheeler10/20/1987
Joe Latta04/07/1992
Takayasu Tsuji10/28/1995
Tom Savage04/18/1989
Shinya Makabe03/26/1987
Oketani Sota11/18/1994
Hiroto Kato09/30/1995
Masakatsu Nishikawa05/18/1987
Naoki Ozawa10/08/1988
Sean McMahon06/18/1994
Jordan Smiler06/19/1985
Hendrik Tui12/13/1987
Tevita Tatafu01/02/1996
Kazutaka Ashida03/07/1990
Genki Okoshi12/26/1994
Naoto Saito08/26/1997
Yutaka Nagare09/04/1992
Richard Judd05/19/1980
Kosei Ono04/17/1987
Joshua Stander01/01/1980
Hikaru Tamura09/12/1993
Ryoto Nakamura06/03/1991
Shohei Takeshita05/06/1989
Tevita Li03/23/1995
Narita Shuhei12/11/1994
Matsui Chihito11/11/1994
Satoshi Oshima01/01/1988
Yusuke Kajimura09/13/1995
Samu Kerevi09/27/1993
Shogo Nakano06/11/1997
Matt Giteau09/29/1982
Daishi Murata05/29/1988
Shota Emi12/08/1991
Seiya Ozaki07/11/1995
Ryutaro Takemoto05/19/1988
Kenta Tsukamoto08/02/1990
Takaaki Nakazuru10/24/1990
Kotaro Matsushima02/26/1993
Will Chambers05/26/1988