Players List

Name Birth Day
SUGURU IGARASHI11/22/1993
Satoshi Ueda04/08/1989
Akira Jo07/11/1988
Kanta Higashionna11/26/1992
Shosuke Funaki09/14/1996
Yasuo Yamaji02/20/1985
Takato Okabe02/19/1995
Daisuke Kaneko08/12/1988
Shinobu Takashima08/31/1992
Yusuke Niwai10/22/1991
Sonho Paku11/10/1995
Samuela Anise08/30/1986
Kazuhiko Usami03/17/1992
Jan Deklerk02/10/1991
Shohei Yuzawa08/22/1988
Rynier Bernardo08/27/1991
Kosuke Urabe07/07/1995
Edward Quirk08/28/1991
Naoto Shimada05/21/1991
Ryota Suginaga06/29/1992
Shinichi Tanaka06/08/1994
Kojiro Yoshida05/25/1988
Toshiki Amano10/27/1990
Kouki Arai05/14/1993
Takahiro Kaneko01/26/1994
Fumiaki Tanaka01/03/1985
Michael Dowsett03/23/1992
Mitsuhide Matsuyama11/04/1995
Tetsu Uehara02/05/1994
Yu Tamura01/09/1989
Kentaro Nagatomi04/02/1994
Fred Zelinga12/11/1992
Amanaki Saumaki03/08/1997
Kentaro kobayashi04/26/1994
Tokiro Harada07/09/1990
Hosea Saumaki05/10/1992
Aiban Mishima07/16/1994
Seiya Yamada12/02/1996
Ryo Tabata07/05/1996
Havili Richie04/16/1988
Kenyu Fujimoto06/01/1990
Michael Bond01/27/1987
Ryohei Mitomo12/21/1986
Naoya Minamihashi08/10/1989
Kazuma Nakagawa10/28/1995
Kosuke Hashino11/20/1987
Jo Iongi01/12/1986