Players List

Name Birth Day
SHUN OKABE02/17/1993
HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
TATSURO SUGIMOTO09/30/1996
RYUNGTAE CHO04/09/1994
YOSUKE NISHIURA09/29/1990
Kazuma Nishikawa02/14/1996
PIGINALA TALAAPITAGA02/24/1987
HIROAKI USHIHARA01/17/1993
Ryom Kim04/01/1996
MASAKI MIDORIKAWA09/04/1988
SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
SHINNYA OOSUGI09/21/1992
SANJIN KIM06/11/1980
YUTA KOJIMA11/08/1996
TOORU SUGISHITA05/04/1992
YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
TATSUNAR FUJITA11/08/1996
LOURENS ERASMUS06/14/1993
YOSUKE ETO04/08/1988
TARO SATO04/03/1990
KOSUKE TSUJII09/02/1987
CHIYONN RI10/05/1994
LIAM SQUIRE03/20/1991
WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
KEISUKE SHINN10/04/1994
STEVEN BERNSTROM04/07/1991
DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
AKIRA INOUE04/12/1991
SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
IPPEI HATA02/01/1990
TATSUYA HAMANO11/02/1994
Takuya Oji04/29/1995
YOSHIHITO SATO03/14/1990
TOMOHIRO KURATA10/16/1993
KOKI SHIGENO03/14/1989
JOSEFA LILIDAMU09/05/1989
YONNHI KIMU03/29/1993
MASAKI KOBAYASHI07/18/1992
Samisoni Tua05/24/1995
SYOUTA TAKANO01/12/1994
Kaoru Tsuruta06/28/1995
PAEA MIFIPOSETI07/06/1987
TAKAHITO KUNAI05/05/1993
SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
KANTA YAMAMOTO06/23/1996
RIAAN VILJOEN04/01/1983
Mewett Keepa05/10/1987
CHRISTIAN YASSMIN08/09/1995
Sulunga Larry Ateven10/22/1998
TSUMEKAWA YOSHIHIKO12/11/1987
Fujita Tarrig Youichi09/14/1992
BRADLEY HARRINGTON02/22/1974
BRYN WILSON07/23/2000
Marty Banks09/19/1989
MORITA YURI06/21/1992
YAMASHITA TOMOYA02/06/1974
YOSHIDA TORU06/19/1988