Players List

Name Birth Day
SYUN OKABE02/17/1993
HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
RYOM KIM04/01/1996
JACQUES VAN ROOYEN10/24/1986
TATSURO SUGIMOTO09/30/1996
RYUNGTAE CHO04/09/1994
YOSUKE NISHIURA09/29/1990
KAZUMA NISHIKAWA02/14/1996
RIKYU YAMAKAWA05/04/1997
HIROAKI USHIHARA01/17/1993
HIROMICHI SAKAMOTO04/26/1996
MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
MASAKI MIDORIKAWA09/04/1988
SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
SHINYA OSUGI09/21/1992
SANJIN KIM06/11/1980
YUTA KOJIMA11/08/1996
TORU SUGISHITA05/04/1992
YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
TATSUNAR FUJITA11/08/1996
LOURENS ERASMUS06/14/1993
YOSUKE ETO04/08/1988
TARO SATO04/03/1990
KOSUKE TSUJII09/02/1987
JIYOUNG LEE10/05/1994
LIAM SQUIRE03/20/1991
WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
KEISUKE SHIN10/04/1994
DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
AKIRA INOUE04/12/1991
SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
JACK GRANT01/24/1994
IPPEI HATA02/01/1990
TATSUYA HAMANO11/02/1994
BRYN WILSON07/23/2000
TOSHIHIRO YAMANOUCHI12/03/1980
TAKUYA OJI04/29/1995
YOSHIHITO SATO03/14/1990
MARTY BANKS09/19/1989
TOMOHIRO KURATA10/16/1993
CHRISTIAN YASSMIN08/09/1995
KOUKI SHIGENO03/14/1989
JOSEFA LILIDAMU09/05/1989
DAISUKE IBA12/03/1997
YONHI KIMU03/29/1993
MASAKI KOBAYASHI07/18/1992
SAMISONI TUA05/24/1995
SYOTA TAKANO01/12/1994
KAORU TSURUTA06/28/1995
PAEA MIFIPOSETI07/06/1987
TAKAHITO KUNAI05/05/1993
SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
KANTA YAMAMOTO06/23/1996
RIAAN VILJOEN04/01/1983
KEEPA MEWETT05/10/1987
LARRY SULUNGA10/22/1998
LINCOLN MCCLUTCHIE04/12/1999
LUKU HAMILTON01/07/1992