Players List

Name Birth Day
MUTA IMAI10/05/2001
DAICHI KIMURA05/05/2001
JUNPEI YOSHIDA08/27/2001
RYUTO SHIBUYA06/11/2001
YOSHIKI TANIMOTO04/06/2001
MUSASHI TOBISAKO02/02/2003
SHOGO NAKAMURA10/24/2001
YOU YAMAUCHI02/17/2002
YOUDAI KOYAMA10/20/2001
AIKI INOUE01/12/2002
KIICHI TAKAGI12/09/2001
DAIKI KAWABUCHI10/20/2001
EISUKE KIKUSAKI05/17/2002
RYUTO UEMURA09/11/2001
RYUNOSUKE OKINAGA12/21/2002
LEON KAISE06/24/2001
ITSUSHIN KAWAMURA03/09/2002
TAKUYA KISHIRA05/14/2001
TAKUTO SAITOU03/01/2002
LENT SAKAGUCHI12/25/2002
SHINYA TSURUI09/04/2002
DAIKI NODA02/20/2002
RUKITO HASEGAWA11/15/2001
TAKUTO HAMASAKI09/11/2001
Basso Vitrolanza01/09/2002
SOUSEI MATSUKI01/18/2003
SAKAKI MIYAOKA06/20/2002
KAI YOSHIOKA06/01/2001
NAGI WAKIMOTO09/17/2002
YOSHIKI WAJIMA12/20/2001