Players List

Name Birth Day
MASAKAZU KUDOU04/06/2001
MASATO TANAKA11/09/2001
ITSUPEI HAGIWARA09/16/2002
YOUTO KAWAUCHI10/09/2001
KAZUMA MIMURA01/10/2002
YOUTA SHIRASAKA11/29/2002
TAISEI HIRANUMA03/18/2002
KOUKI MIYASAKA03/01/2002
HINATA HORI04/08/2002
KOUTAROU MIYAMOTO02/05/2002
TATSUKI YAMAMOTO12/17/2001
SHOEI KASAI08/14/2001
TOWA KANDA07/22/2002
YOUMA ASO06/19/2002
REN ANDOU12/15/2002
SOUMA UEDA07/08/2001
YOUKI OOTA06/10/2002
SHUTO OOMI05/10/2002
KOIKE HARUTO03/30/2004
JIN KOUNO05/16/2001
ZEN SATOU08/15/2001
NAOTO SHIMA10/12/2002
YOUSUKE SHIMASUE12/27/2001
SHUTO SUZUKI07/22/2001
SHO TOKUSHIGE09/05/2001
SERA HUN02/03/2003
TAISEI FUKUDA10/29/2002
MASATO HONGOU09/27/2002
DAIKI MIZUTANI09/03/2002
MOXMAM KOUDAI09/10/2003
ATSUMASA YAMADA12/21/2001
TOUYA YOSHIDA12/15/2002