Players List

Name Birth Day
KOUKICHI SHIMIZU10/11/2001
RIN TAKAHASHI04/10/2001
KUNPEI ABE10/05/2001
OKUHIRA TOTAROU04/30/2002
TANIDA TAKAAKI03/27/2003
KOU TSUJIMURA05/13/2001
KEIJI HAZAMA06/19/2001
SAWA TOKI12/23/2001
RYOHTA NAKATSUKA05/09/2001
KAKERU MATSUI07/11/2001
YOSHIAKI TANIGUCHI11/20/2001
KOUTA IMURA12/30/2001
KOUJI TSUTSUMI11/16/2001
RYOHTA ICHIKAWA06/15/2001
KENTAROU NANIMATSU08/17/2001
YURAGI MUTOU07/30/2001
NAOKI IZUTANI11/22/2001
ICHIKAWA KENYA06/17/2002
USUDA SYUKI04/10/2003
KYOUHEI UNO05/15/2001
KAZUKI OOSHITA08/22/2001
RYOHTA OOHATA07/02/2002
DAISUKE KATOU01/12/2002
KAWAMURA RYOUMA06/11/2002
MITSUO KITADA06/25/2001
KUSUDA TOMOKI06/02/2003
KANTA KURAHASHI06/04/2002
RAITO KOU03/22/2002
TOWA KONDOU09/01/2002
REO TAKEDA04/24/2001
NAKAYAMA RYUTAROU10/08/2002
TOMU NISHIJIMA10/09/2001
NUMA KANATA08/23/2001
SOUMA FUKUDA10/30/2001
KAGEN FUJITA04/20/2002
NAOYA MAEGAWA10/04/2002
TOUMA MAEZONO04/17/2001
Hiroyuki Mizoguchi04/20/2001
MASANE MIMURA05/08/2002